HADÎS-İ MÜTEVATİR

Kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan cemaatlerin birbirinden ve ilk cemaatin de bizzat Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan rivâyet ettiği Hadis-i şeriftir. (İlm-i yakîni ifade eder. "Bu hadis-i şerif Peygamber'den (A.S.M.) sâdır olmuş mu?" demeğe imkân kalmaz).

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HABER-İ MÜTEVATİR — Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HABER-İ VÂHİD — Bir sahabeden, bir kişiden veya bir koldan gelen sahih hadis. (Bak: Mütevatir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.